U2T COVID WEEK "ก้าวต่อไปสู้ภัยโควิด" ทีมตำบลเจดีย์คำ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

โดย : นายวันชัย กันแก้ว

11 มิ.ย. 2564, 12:54

0 0 0

โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล "U2T" ร่วมมือกันจัดทำโครงการ U2T COVID WEEK "ก้าวต่อไปสู้ภัยโควิด" ในพื้นที่ตำบลเจดีย์คำ

 

🛡 "Covid week" ภารกิจท้าทายของชาว U2T
พวกเราต้องร่วมด้วยช่วยกันป้องกันภัยจากไวรัสร้ายให้ัห่างจากครอบครัวหรือคนที่เรารักให้มากที่สุด โดยการ เว้นระห่าง สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮฮล์ และไม่ใช้ของร่วมกัน

ทางทีมงาน U2T ตำบลเจดีย์คำ ได้ร่วมมือกันทำสเปรย์แอลกอฮอล์ล้างมือแจกจ่ายให้ชาวบ้านในตำบล และส่งมอบสเปรย์แอลกอฮอล์ล้างมือไปตามสถานที่ต่างๆในตำบลเพื่อให้คนในชุมชนใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ต่อไปSHARE

0 Comments

Loading...