กิจกรรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพเพื่อลดต้นทุนจากสารเคมี ครั้งที่ 1

โดย : พีระวัฒน์ สมอุ่มจารย์

3 ก.ค. 2564, 13:27

0 0 0

กิจกรรมการทำปุ๋ยน้ำหมัก เป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลภูเวียง โดยการทำปุ๋ยน้ำหมัก 5 อย่าง ได้แก่ ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพสูตรน้ำมะพร้าว การทำสารสกัดไล่แมลง การผลิตสารไล่แมลงจากกลอยหมัก น้ำเต้าอินเดีย และ จากฮอร์โมนจากจอมปลวก

SHARE

0 Comments

Loading...