กิจกรรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพเพื่อลดต้นทุนจากสารเคมี ครั้งที่ 2

โดย : พีระวัฒน์ สมอุ่มจารย์

3 ก.ค. 2564, 13:41

0 0 0

กิจกรรมการทำปุ๋ยหมัก เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างความตระหนักรู้ในการผลิตปุ๋ยเพื่อลดปัญหาปนเปื้อน ปัญหาน้ำเสียจากสารเคมี

SHARE

0 Comments

Loading...