กิจกรรมอบรมการเพาะเห็ดฟางในตะกร้าส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กและชุมชน

โดย : สุทธิดา สร้องสิงห์

3 ก.ค. 2564, 19:15

1 1 0

กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพตำบลบ้านเรือ ร่วมกับผู้ปฎิบัติงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมในตำบลแบบบูรณาการ หรือ U2T และคณะอาจารย์ วิทยากรจากทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะปลูกเห็ดฟางด้วยตะกร้าให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสง่า และประชาชนในบ้านโคกสง่า

    


    

SHARE

0 Comments

Loading...