ลูกประคบสมุนไพร

โดย : สุทธิดา สร้องสิงห์

8 ก.ค. 2564, 11:09

1 1 0

กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนตำบลบ้านเรือ

ร่วมกับผู้ปฎิบัติงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมในตำบลแบบบรูณาการ

และคณะอาจารย์สำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยากรอาจารย์สุกัญญา จันทร์สิงห์ ผู้มาให้ความรู้กี่ยวกับการทำสมุนไพรลูกประคบให้แก่ประชาชนในตำบลบ้านเรือ

#ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือ


SHARE

0 Comments

Loading...