กิจกรรมภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมในตำบลแบบบูรณาการ ได้ร่วมกันประกอบอาหาร ทำขนมจีน และนำแมสก์ ไปส่งมอบให้กับผู้ประสบภัยจากการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019

โดย : สุทธิดา สร้องสิงห์

17 ก.ค. 2564, 12:11

0 0 0

📍ในวันนี้ (วันที่ 17 กรกฏาคม 2564)


ทีมผู้ปฏิบัติงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมในตำบลแบบบูรณาการ และผู้นำชุมชน อสม. ชาวบ้านบ้านโคกสง่า ได้ร่วมกันประกอบอาหาร ทำขนมจีน และนำแมสก์ ไปส่งมอบให้กับผู้ประสบภัย จากการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ในตำบลบ้านเรือ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น


#เราจะผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปด้วยกัน ❤️

#U2T #ตำบลบ้านเรือ #สำนักบริการวิชาการ #มหาลัยขอนแก่นSHARE

0 Comments

Loading...