กิจกรรมการส่งมอบอุปกรณ์สมทบให้ศูนย์กักกัน และจัดเตรียมสถานที่กักตัว พักพิง เพื่อป้องกันการติดเชื้อโรคระบาดโควิค-19

โดย : สุทธิดา สร้องสิงห์

20 ก.ค. 2564, 20:10

1 1 0
📍วันที่ 20 กรกฏาคม 2564
ทีมผู้ปฏิบัติงานโครงการ U2T
ตำบลภูเวียง ตำบลบ้านเรือ และตำบลนาชุมแสง
ได้ร่วมกันส่งมอบอุปกรณ์สมทบ
ให้ศูนย์กักกัน พักพิง อบต.นาชุมแสง
ตามรายการดังนี้
- แมส 12 กล่อง สำหรับ 12 เตียง
- เจลแอลกอฮอล์ 5 ขวด
- เครื่องวัดความดัน
- ที่นอน 3.5 ฟุต จำนวน 2 เตียง
จะส่งมอบอุปกรณ์วัดค่าอ๊อกซิเจน
และอุปกรณ์ฉีดพ่นฆ่าเชื้อ ให้เพิ่มเติมอีกต่อไป
โดยทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลภูเวียง และตำบลบ้านเรือ
ได้เข้าทำการศึกษาดูงาน การเตรียมความพร้อม
ในการบริหารจัดการ การทำศูนย์สำหรับกักตัว
ผู้ที่มาจากพื้นที่อื่น หรือผู้ที่มีความเสี่ยงสูง
ร่วมกับทีมผู้ปฏิบัติงานจากตำบลนาชุมแสง
ที่ได้ช่วยประสานเจ้าหน้าที่ ที่ดูแลและเกี่ยวข้อง
มาช่วยให้คำแนะนำ และให้การต้อนรับเป็นอย่างดี
ขอขอบพระคุณทุกท่าน 🙏🙏
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นอย่างสูง

SHARE

0 Comments

Loading...