โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว ภายใต้กิจกรรม : การจัดทำผังองค์กรเพื่อการบริหารจัดการกลุ่ม และจัดทำบัญชีต้นทุนการผลิตสู่การประเมินโรงผลิตแปรรูปเบื้องต้น

โดย : ขวัญชญา​ นิลชำนาญ

11 ส.ค. 2564, 12:31

1 1 0

โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว ภายใต้กิจกรรม : การจัดทำผังองค์กรเพื่อการบริหารจัดการกลุ่ม และจัดทำบัญชีต้นทุนการผลิตสู่การประเมินโรงผลิตแปรรูปเบื้องต้น


วันที่ 10 สิงหาคม 2564 ณ อบต.วังสวาบ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 


       นำโดย ผศ.ดร. สุกานดา นาคะปักษิณ ได้ให้ความรู้ความเข้าใจในการจัดตั้งกลุ่ม  โดยการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ของผู้ประกอบการ เพื่อให้มีความเข้าใจในการจัดตั้งรวมกลุ่มแปรรูปและตกลงรูปแบบการรวมกลุ่มร่วมกัน

        โดยมีข้อสรุปของการรวมกลุ่ม คือ “การจัดตั้งกลุ่มแบบเครือข่าย” จากการลงความเห็นร่วมกันของกลุ่มผู้ประกอบการในตำบลวังสวาบ 

        มีการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและต้นทุนในการผลิตเบื้องต้น มีการออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง เพื่อเป็นแนวทางและมีการนำตัวอย่างบรรจุภัณฑ์รูปแบบต่าง ๆ มาเปรียบเทียบราคาต้นทุน เพื่อการตัดสินใจในการผลิตของผู้ประกอบการ

        นอกจากนี้ยังได้นำผลิตภัณฑ์แปรรูปที่ผู้ประกอบการได้ทำการทดลองเพื่อเตรียมเป็นสินค้าชุมชนมาทดสอบรสชาติ เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ถือเป็นการนำร่องให้กับผู้ประกอบการท่านอื่น ๆ ในชุมชน

SHARE

0 Comments

Loading...