แพลตฟอร์มสังคมออนไลน์และพื้นที่สื่อสารสำหรับชุมชน U2T

รู้จัก U2T

โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล

เปิดโครงการ “U2T” อว.ส่ง 60,000 นักศึกษา-ประชาชน ลงพื้นที่ทำงานกับชุมชน 3,000 ตำบล พร้อม 76 มหาวิทยาลัย เก็บข้อมูลทำบิ๊กดาต้าให้ประเทศ “เอนก เหล่าธรรมทัศน์” รมว.อว.ลั่นพามหาวิทยาลัยออกจากหอคอยงาช้างแล้ว เตรียมขอ ครม. อีก 4,900 ตำบลให้ครบ 7,900 ตำบลทั่วประเทศ

Lorem Ipsum

What is Lorem Ipsum?

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Lorem Ipsum

What is Lorem Ipsum?

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

SHOWCASE

ไผ-สมศักดิ์ บุญคำ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้งบริษัท โลคอล อไลท์ จำกัด

“การท่องเที่ยวในแบบของ Local Alike คือ การจัดทัวร์ที่ประสานความร่วมมือให้ชาวบ้านได้มีส่วนร่วมในการออกแบบทริปและนำเที่ยวเองภายในแต่ละชุมชน มุ่งเป้าไปที่กลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งแบบองค์กรและแบบส่วนตัวที่แสวงหาประสบการณ์คุณภาพจากการท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมและวิถีชีวิต”

14/05/2019

นายแพทย์วรวิทย์ ตันติวัฒนทรัพย์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดตาก

“แพทย์ชนบทดีเด่น เป็นแพทย์ชนบทประจำโรงพยาบาลอุ้มผางตั้งแต่การใช้ทุนเมื่อ พ.ศ. 2534 จนถึงปัจจุบัน โดยไม่เคยย้ายโอนไปโรงพยาบาลอื่น โรงพยาบาลอุ้มผางเป็นโรงพยาบาลในพื้นที่ที่การคมนาคมเข้าถึงอย่างยากลำบาก และมีผู้ป่วยไร้สัญชาติจำนวนมาก การทำงานของนายแพทย์วรวิทย์จึงมักรวมถึงการดูแลทางการแพทย์ให้บุคคลไร้สัญชาติ การรับมือกับหนี้สินที่เกิดจากค่าใช้จ่ายส่วนเกินจากหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าซึ่งมาจากค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยไร้สัญชาติ และการพัฒนาโรงพยาบาลในด้านต่าง ๆ ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้”

14/05/2019

ท็อป-พิพัฒน์ อภิรักษ์ธนากร - นุ่น-ศิรพันธ์ วัฒนจินดา

Founder,Ecolife

“ในช่วงสองสามปีมานี้ กระแสสิ่งแวดล้อมมีการเคลื่อนไหวมากขึ้น ทั้งภาครัฐและเอกชนต่างช่วยกันผลักดันนโยบาย กิจกรรม ตลอดจนมีการปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายเชิงสิ่งแวดล้อมมากขึ้น”

14/05/2019

สุทธิพงษ์ สุริยะ

ฟู้ดสไตลิสต์ผู้ปลุกวิถีชาวบ้านให้สู่สากล

“ฟู้ดสไตลิสต์ระดับแนวหน้าของบ้านเรา ที่หมวกอีกใบของเขาคือนวัตกรชุมชน ตั้งใจก่อตั้งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เพื่อมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเกษตรแบบยั่งยืน พร้อมกับความพยายามที่จะรักษาความสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อม ชุมชนแบบเกื้อกูล ตลอดจนวิถีชีวิตดั้งเดิมแบบอีสานของชุมชนในจังหวัดที่ 77 แห่งนี้ ให้คงอยู่และเป็นต้นแบบให้กับชุมชนอื่นๆ ต่อไป”

14/05/2019

รุ่งนภา คำพญา

กรรมการผู้จัดการบริษัท World Pro Travel

"ที่ปรึกษาด้านการท่องเที่ยวกิตติมศักดิ์ของสมาคมท่องเที่ยวชุมชนและการค้าในเขตภูมิภาคโทโฮะคุ Michinoku Inbound
Promotion Association) แห่งภูมิภาคโทโฮกุ (Tohoku) และมีส่วนร่วมในพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนของเมืองเอซาชิ จังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น จนกลายเป็นต้นแบบ (Role Model) ของการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนของประเทศญี่ปุ่นอย่างยั่งยืนและในหลายภูมิภาคในประเทศญี่ปุ่น เป็นผู้บริหารบริษัทนำเที่ยวญี่ปุ่นที่มีเอกลักษณ์ มุ่งเน้นเส้นทางท่องเที่ยวและกิจกรรมสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นในแบบที่ไม่เหมือนใคร การันตีด้วยรางวัล Unique Destination 4 ปีซ้อน จาก JNTO (Japan National Organization) และได้รับรางวัลจากการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นติดต่อกันถึง 6 ครั้ง และในปี 2561 ยังได้เป็นที่ปรึกษาโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการท่องเที่ยวชุมชน
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)"

14/05/2019

กิจกรรมโครงการ

ผู้สนับสนุนโครงการ

Loading...