U2T

BCG Assignment

เส้นทางส่งเอกสารและค่าตอบแทนภารกิจ บัณฑิต/ประชาชน

กรกฎาคม
ข้อเสนอ C-01
แผนธุรกิจ C-02

สิงหาคม
แผนพัฒนา C-03
การปฏิบัติ C-04

กันยายน
แผนสู่การตลาด C-05
บทสรุป C-06

Loading...