U2T

HACKATHON

“U2T Hackathon” มหกรรมการแข่งขันระดมพลังสมอง เพื่อพลิกฟื้นเศรษฐกิจ และสังคม ภายใต้โจทย์ แนวทางแก้ปัญหา ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก


ติดตามการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ผ่านช่องทาง
Facebook Live Page : U2T Online Community


HACKATHON

Loading...