รายชื่อกลุ่มย่อย

กลุ่ม เรื่อง URL
กลุ่มการเกษตร ปศุสัตว์ ประมง
เรื่อง
FAARM Series: Bubble FiT ระบบควบคุมการและเฝ้าระวังสภาพแวดล้อมสำหรับการเลี้ยงสัตว์น้ำ
URL
กลุ่มการเกษตร ปศุสัตว์ ประมง
เรื่อง
NECTEC FAARM Series
URL
กลุ่มการแพทย์ สุขภาพ สมุนไพร
เรื่อง
“มิวเทอร์ม-เฟสเซนซ์” (μTherm-FaceSense) เครื่องวัดอุณหภูมิอัจฉริยะ
URL
กลุ่มการเกษตร ปศุสัตว์ ประมง
เรื่อง
FAARM Series: Ambient FiT ระบบปรับและควบคุมบรรยากาศสำหรับการปลูก
URL
กลุ่มเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง
SUNFLOW : Solar Pump Inverter ปั๊มน้ำจากเซลแสงอาทิตย์หลายกำลังขับ สำหรับการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
URL
กลุ่มการแพทย์ สุขภาพ สมุนไพร
เรื่อง
ระบบหุ่นยนต์เพื่อการฟื้นฟูข้อมือ แขนท่อนล่าง และข้อศอก
URL
กลุ่มการเกษตร ปศุสัตว์ ประมง
เรื่อง
FAARM Series: Ambient Sense ระบบตรวจวัดสภาพแวดล้อมสำหรับการปลูกเลี้ยง
URL
Loading...