รายชื่อกลุ่มย่อย

กลุ่ม เรื่อง URL
กลุ่มการเกษตร ปศุสัตว์ ประมง
เรื่อง
แอปพลิเคชัน FMC : ช่วยคำนวณสัดส่วนผสมแม่ปุ๋ยให้ได้ตามสูตรที่มีค่าธาตุอาหารหลัก
URL
กลุ่มการเกษตร ปศุสัตว์ ประมง
เรื่อง
แอปพลิเคชัน BaiKhaoNK : ใช้ประเมินปริมาณการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนให้เพียงพอต่อความต้องการของต้นข้าวในแปลงนา
URL
กลุ่มการแพทย์ สุขภาพ สมุนไพร
เรื่อง
แอปพลิเคชัน KhunLook (คุณลูก) : ช่วยในการดูแล ประเมิน และติดตาม การเจริญเติบโต พัฒนาการและสุขภาพของเด็ก
URL
กลุ่มการเกษตร ปศุสัตว์ ประมง
เรื่อง
ซอฟต์แวร์ ระบบเครื่องวัดแก๊สเซนเซอร์ไร้สาย
URL
กลุ่มการเกษตร ปศุสัตว์ ประมง
เรื่อง
ซอฟต์แวร์ สายวัด : โปรแกรมวัดขนาดอาหารเม็ดสัตว์น้ำ
URL
กลุ่มการเกษตร ปศุสัตว์ ประมง
เรื่อง
ซอฟต์แวร์ LI-MA หรือ LIDAR 3D MAPPING ระบบการสร้างแผนที่ 3 มิติ
URL
กลุ่มเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง
ซอฟต์แวร์ Traffy Waste : ระบบจัดการการเก็บขยะอัจฉริยะ
URL
Loading...